Alt det praktiske

Vicevært & Ejendomsservice – Vedligehold og reparationer
Kbh Ejendomsservice er ansat til at varetage den daglige drift af ejendommen, svarende til viceværtens rolle. Kbh Ejendomsservice står for renholdning af ejendommens arealer, vej og fortov, trappevask, gartnerarbejde, snerydning i vinterhalvåret og alle almindelige opgaver på ejendommen.

Ved defekte lyskilder eller andre mangler på ejendommen som ikke haster, kan du sende en mail til kontakt@kbhejendomsservice.dk.

Du kan også ringe til ejendomsservice på tlf. 2779 2401 eller tlf. 2779 2402. Opkald besvares 24 timer i døgnet.

Reparationer af privat karakter (eks. inventar, vandrette rør) der udføres af Kbh Ejendomsservice eller af håndværkere tilkaldt af Kbh Ejendomsservice, og som ikke er et fælles Borthigsgaard anliggende, naturligvis sker for beboerens egen regning. Foreningen er ansvarlig for bygningen (eks. døre, vinduer, vægge, lodrette rør). Hvis du er i tvivl om hvilke opgaver foreningen betaler for, bedes du kontakte bestyrelsen.

El & VVS

Du har som beboer frit valg til at bruge hvilket som helst VVS & El-firma. Foreningen anvender i overvejende grad Kbh Ejendomsservice. Læs i afsnittet ovenfor hvem der betaler for reparationer i hhv. bygningen og lejligheden.

Administrator

CEJ Ejendomsadministration A/S
Meldahlsgade 5
1613 København V
Tlf. 33 33 82 82
Kontaktperson er Adam Frimann, adf@cej.dk.
CEJ varetager ikke vedligehold eller reparationer, her skal du kontakte Kbh Ejendomsservice.

Salg af lejlighed

Når en andelshaver i A/B Borthigsgaard ønsker at sælge sine andele og dermed brugsretten til sin lejlighed, bedes vedkommende få vurderet andelen af en valuar/vurderingsmand. Det står andelshaveren frit for at vælge vurderingsfirmaet. Bestyrelsen anbefaler bygningsrenoveringsfirmaet Focus2.

Focus2 ApS
Kobbelvænget 72
2700 Brønshøj
Tlf: +45 32 95 37 17
Mail: focus2@focus2.dk
Andelsvurdering kan bestilles pr. mail eller telefon eller via kontaktformularen på deres hjemmeside: https://focus2.dk/kontakt/

Husk at booke vurdering i god tid (14 dage) og book gerne en aftale efter kl. 17. Kontakt administrator når du har aftalt evt. tidspunkt for vurdering.
Læs den samlede procedure for salg af din andel her
Omkostninger i forbindelse med salg af lejligheder, herunder el- og vvs check samt vurderingsmand, betales af sælger.

Vaskeri og vaskebrik

Vask kan bookes i kælderen med en vaskebrik eller via nettet, klik her.
Dit vaskeri forbrug opkræves over huslejen.

Hvis du mangler en vaskebrik, skal du kontakte Administrator CEJ adf@cej.dk. Husk at anføre dit navn og lejlighedsnummer i din mail. CEJ/Miele sender vaskebrikken til din adresse som post.

En vaskebrik koster kr. 100 + CEJs forsendelses og administrationsomkostninger, og opkræves over din husleje.

Hovednøgle

Hvis du har mistet din hovednøgle eller har behov for en ekstra skal du kontakte foreningens adminstrator CEJ via mail til adf@cej.dk.

Husk at anføre dit navn og lejlighedsnummer i din mail. CEJ sender nøglen til din adresse som post.
En hovednøgle koster kr. 250 + CEJs forsendelses og administrationsomkostninger, og opkræves over din husleje.

Navneskilte til døre og postkasse
I forbindelse med indflytning i andelsboligforeningen bedes du udfylde vores formular til at få indgraveret et dørskilt til din hoveddør. PDF’en kan redigeres elektronisk og sendes herefter direkte til gravør Lind. Klik her for at åbne PDF.

For at få lavet navneskilt på postkasse og dørtelefonen skal du kontakte viceværten via email: kontakt@kbhejendomsservice.dk.

Storskrald

Nøgle til storskraldsrummet kan udleveres ved henvendelse i mandagskælderen personligt eller pr. mail. Efter brug skal nøgle afleveres tilbage i bestyrelsens postkasse – den er placeret i opgangen til Borthigsgade 6.

Fremleje og udleje

Fremleje af lejligheder kan kun ske efter aftale og med skriftlig tilladelse fra bestyrelsen.
Du kan udleje din lejlighed (AirBnB og lign.) i op til 4 uger om året, og minimum 3 dage ad gangen. Hvis du udlejer din lejlighed bedes du på forhånd advisere bestyrelsen pr. e-mail og beboerne i din opgang ved opslag på tavlen i opgangen.

TV/Bredbånd/Telefoni
Bredbånd/Telefoni: Borthigsgaard har et samarbejde med BoligNet som du som beboer kan vælge at gøre brug af. BoligNet tilbyder fastnet telefoni (IP-telefoni), bredbåndsløsninger og mobiltelefoni. BoligNet kan kontaktes via deres hjemmeside www.bolignet.dk, eller på telefon 70 27 70 67.

TV: Du betaler via dit månedlige antennebidrag for grundpakken udbudt af yousee. Du kan via www.yousee.dk tilmelde dig mellempakken eller fuldpakken. Yousee kontaktes på telefon 70 70 40 40.

Hvis du ikke ønsker at have tv pakken over den månedlige husleje skal du kontakte CEJ for afmelding.

Ombygninger

Ved større ombygninger (eks. fjerne bærende vægge, lukning af vand/varme i bygningen, sammenlægning af lejligheder), skal du melde det til bestyrelsen, og evt. også melde/ansøge dette hos Københavns Kommune. Du kan læse mere om ansøgning på Københavns Kommunes hjemmeside;
http://www.kk.dk/indhold/ansøgning-om-byggetilladelse.

Byggeaffald er eget ansvar, og andelshaver skal derfor selv sørge for at få transporteret byggeaffald væk.

Sørg for at holde trapper og fællesarealer rene for byggestøv osv. under ombygning.

Affaldssortering

For generelle krav og vejledning til affaldssortering henviser vi til kommunens hjemmeside: https://www.kk.dk/affaldssortering.

Første mandag i måneden kl. 18.00 – 19.00 i kælderen Borthigsgade 6.
I mandagskælderen sidder bestyrelsen klar til at besvare dine spørgsmål, hvis du ikke kan finde svar på denne side. Hvis du ikke selv kan være til stede de pågældende mandage, kan du enten lægge et brev med dit ærinde i postkassen Borthigsgade 6 i stuen eller sende en email til bestyrelsen på mandagskaelder@borthigsgaard.dk.

Bestyrelsen

Formand: Sven Aispur
Næstformand: Lui Vium
Frederik Fussinger
Gitte Elbæk Jensen
Rebecca Francker
Peter Wosniak Honore, suppleant
Lene Arensdorff Salling, suppleant